Bodrum CV ile Sende Hızlı İş Bul...

Aday Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde korunmasını sağlamak için teknolojik ve alt yapı olanaklarını kullanarak teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli azami süre ve herhalde yasal zamanaşımı süreleri kadar saklayacağımızı taahhüt ediyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
 • Eğitim verisi; Eğitim durumu (üniversite/fakülte adı-şehri, bölüm adı, öğretim tipi/dili, diploma not sistemi, diploma notu), yabancı dil bilgileri, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
 • İş deneyimi verisi; Unvan, iş deneyimleri (firma adı, pozisyon, çalışmış olduğu tarihler, çalışma şekli, iş tanımı)
 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf
 • Web sitesi kullanım verileri; Üye olduğunuz tarih, yaptığınız başvurular / başvurulan pozisyon seviyesi, siteye giriş yapma sıklığınız/zamanlarınız, özgeçmişinizin güncellenme tarihi, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar, şehirler, siteye son giriş tarihiniz, son mesaj tarihiniz, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket, seçim ve video mülakat sistemini kullanmanız durumunda kamera ve mikrofon izni), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model), mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız üzerinden onayınıza istinaden lokasyon verisini işliyoruz
 • Diğer; Ehliyet verileri, hobi ve ilgi alanları, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası), çocuk sayısı, “Özet Bilgi” kutusu ve diğer manuel doldurduğunuz alanlarda paylaştığınız kişisel verileriniz
 • Özel nitelikli kişisel veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özgeçmiş oluştururken özel nitelikli bir kişisel verinizi paylaşmanız halinde sizden açık rızanız talep edilecektir.  Açık rıza vermemeniz halinde söz konusu verileriniz işlenmeyecektir. Bu durumlarda oluşabilecek herhangi bir hak kaybından Bodrum CV’nin sorumlu olmayacağını belirtmek isteriz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

 • Kişisel verilerinizi “üye ol” seçeneğini seçerek, Bodrum CV üyeliğinizi oluşturmanız esnasında bilgi girişi yapmanız,
 • “Özgeçmiş oluştur” seçeneğini seçerek özgeçmişinizi oluşturmanız esnasında bilgi girişi yapmanız,
 • Çerez Politikamız’da detayları belirtildiği üzere kullanılan çerezler suretiyle elde ediyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, (i) Şirket ile aranızdaki hizmet sözleşmesinin kurulması için gerekli olması, (ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Bodrum CV platformunun amacı, iş arayan aday üyelerimiz ile işveren müşterilerimizi aynı platformda birleştirerek iştiham olanağı yaratmaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz;

 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek
 • Özgeçmiş görüntüleme vb gibi, işe alım sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak
 • Size iş bulmak, işverenleri de doğru adaya ulaştırmak amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren ilanları ile eşleştirme yapmak
 • Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız veya özgeçmişinizin Bodrum CV üyesi bütün işverenlere görünebilmesi seçeneğini seçtiğiniz takdirde, talep eden işveren müşteriye aktarmak 
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak
 • Paylaşım tercihinize göre özgeçmişinize erişen gerçek kişiler ve/veya başvuruda bulunduğunuz tüzel kişiliğin gerçek kişi temsilcileri özgeçmişinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir. Bu işlem için aydınlatma yapma yükümlülüğü işlemi gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel kişi kurum/kuruluşların sorumluluğundadır.
 • Bodrum CV ile, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler işveren müşteri tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda üye işveren müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu işverenin erişimine açılmış verileriniz ile ilgili işverene talebiniz olması halinde, talebinizi ilgili tarafa ileteceğiz. 
 • Benzer şekilde işveren müşteriye aktardığımız normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. Biz talebinizi değerlendirirken, söz konusu üye işveren ile hizmet sözleşmemizin devam ediyor olması halinde işveren müşterimize de bu talebi ileteceğiz. Bunun yanı sıra, işveren müşterimiz ile hizmet sözleşmemizin sona ermiş olması durumunda, bu konuda size dönüş sağlayacağız. Ancak işveren müşteriler, sistemlerimiz aracılığıyla elde ettiği bilgilerden kendi nezdinde kendileri sorumludur, bu bakımdan, işveren sistemleri için ileteceğiniz taleplerinizi, size dönüşümüze istinaden doğrudan ilan sahibi firmaya iletmeniz gerekir. Şirket’imizin bu hususlarda sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işliyoruz;

 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek
 • İşveren müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

Özgeçmişinizi oluştururken referans kişi verisi paylaşmanız halinde, paylaşılan bu kişilere karşı bildirim yapma sorumluluğunun sizde olduğu konusunda sizi uyarıyoruz. Kişisel verileri sistemlerimize kaydedilen referans kişilere e-posta aracılığıyla “Referans Kişi Aydınlatma Metni”ni iletiyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 • İstihdam imkanı yaratmak amacıyla özgeçmişlerinizi, paylaşım tercihleriniz doğrultusunda işveren müşterilerimize aktarıyoruz

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Düzeltme, silme veya yok edilme taleplerinin uygulanması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Usulüne uygun olarak yaptığınız başvurunuzda yer alan taleplerinizi geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu yazdırıp, doldurarak elden teslim veya noter aracılığıyla veya bize daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresini kullanarak aşağıda yer alan e-posta adresimize iletmeniz suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 • Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Bodrum CV’ye üye olduğunuz sırada belirttiğiniz veya Şirketimiz tarafından sağlanan formlarla belirttiğiniz kişisel verileriniz üyeliğinizi fiilen sonlandırmadığınız veya re’sen veri imha süreçlerine tabi tutulmadığınız sürece geçerlidir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.
E-posta adresi:  info@bodrumcv.com
Mersis No: 0178147959600001
Adres: Çarşı Mah. Çarşı Sok. No:2/29 Bodrum/Muğla
Telefon: 0549 199 48 48