BodrumCV Paket Sözleşmesi

Ana Sayfa / BodrumCV Paket Sözleşmesi
  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Bodrum CV Sistem Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) bir tarafta,

 

Unvan : Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.

    (Bundan sonra “Bodrum CV” olarak anılacaktır.)

Adres       : Çarşı Mahallesi Çarşı Sokak No:2/29 BODRUM / MUĞLA

Vergi No : Bodrum Vergi Dairesi/178 147 9596

Telefon No / Fax. No : + (90) 549 1994848

Eposta : info@bodrumcv.com

İle diğer tarafta 

 

Unvan : …………………………………………………………….

    (Bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır.)

 

Adres       : …………………………………………………………….

Vergi No : …………………………………………………………….

Telefon No / Fax. No : …………………………………………………………….

Eposta : …………………………………………………………….

arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

  1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Bodrum CV platfomu aracılığı ile Bodrum CV tarafından sağlanan ve aşağıda detayları verilen hizmetlerden yararlanması ile bunun karşılığında ödenecek tutarlar hakkında hüküm ve şartların belirlenmesidir. 

 

  1. ÜYE’YE SAĞLANACAK HİZMETLER 

 

3.1. Üye’ye ilişkin çalışan iş ilanlarının Bodrum CV platformu üzerinden çevrimiçi olarak yayımlanması sağlanacaktır. Üye, ilan verme modülü ile aşağıda madde 3.5’te belirtilen ilan hakkı kadar ilanı, bu Sözleşme süresi içinde dilediği zamanlarda yayınlayabilecektir. Üye, ilanı yayımladıktan sonra, yayımlanan ilanda belirtilen pozisyon değişmemek kaydıyla, ilan metnini değiştirebilir veya ilanı yayımdan kaldırabilir. Üye dilerse kendi unvanı ile dilerse unvanını gizli tutarak ilan yayımlama hakkına sahiptir. Üye aşağıda madde 3.3.’te belirtilen şekilde aday özgeçmiş veritabanı üzerinden ilana başvurmamış adaylara da ulaşabilir. 

  

3.2. Üye’nin yayımladığı ilanlarda, Üye’ye ait bilgiler ve logo ilanların bulunduğu sayfada yer alacaktır. Üye’ye ait bilgiler (varsa firma profili) Bodrum CV tarafından belirtilecek koşullarda ve büyüklükte olmak zorundadır. Yukarıda belirtilen unvanı gizli tutularak verilecek ilanlarda bu maddede sözü edilen Üye bilgi ve logosuna yer verilmeyecektir. 

 

3.3. Bodrum CV platformunda daha önce özgeçmiş oluşturmuş ve aramalarda görünmesine izin vermiş adayların özgeçmişlerinin bulunduğu aday özgeçmiş veri tabanı, Üye tarafından görüntülenebilir, mevcut filtreler vasıtasıyla filtrelenebilir ve bu özgeçmişler incelenebilir. Üye bu şekilde ancak satın alacağı paket doğrultusunda belirlenmiş sayıda özgeçmiş inceleyebilecektir. 

 

3.4. Üye’nin yayımladığı satın aldığı pakete göre belirlenen hakkı kadar ilanı, Bodrum CV iş arama sayfalarında Üye logosu ile birlikte yayımlanacaktır. Üye logosu 400*400 piksel boyutlarında olmalı ve her ilanında yalnızca bir adet logo kullanılmalıdır. Logoya tıklandığında Üye’nin bilgilerinin yer aldığı sayfaya yönlendirilecektir. 

 

3.5. Üye’ye sağlanacak hizmet detayları, ilan hak ve limitleri ile bu hizmetlere dair ücret bilgisi https://bodrumcv.com/ internet sitesinde belirlenmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen hizmetler ancak https://bodrumcv.com/plan linkinde yer alan paketlerden biri seçildikten sonra ödeme yapılması sonrasında kullanılabilecektir. Bodrum CV ödeme gerçekleştikten sonra Üye’nin kullanımını aktif hale getirecektir. 

 

Üye yukarıda belirlenen hizmetlere ilişkin haklarını Sözleşme süresi içinde kullanmak zorunda olup, bu hakların kullanılamamış olması nedeniyle bedel iadesi veya Sözleşme yenilenmesi halinde hakların devri istenemez. 

 

  1. HİZMETLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI  

 

4.1. Üye, çalışan iş ilanını Bodrum CV tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile yayımlayacaktır. Üye bu kullanıcı adı ve şifre ile sadece kendisi için ilan yayımlayabilir. 

 

4.2 Üye, yayımlayacağı tüm pozisyonlar ve bunlara ilişkin bilgiler ile Üye’nin kendisi hakkındaki (firma profili, firma bilgileri) her türlü bilginin doğru ve ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu bilgilerdeki hatalardan, mevzuata aykırılıktan veya ilanlara başvuracak adaylara verilecek yanlış bilgilerden bizzat sorumludur.  

 

Bodrum CV, Üye’nin kendisi hakkında veya yayımladığı ilanlar ile ilgili verdiği bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, Üye bu konuda Bodrum CV’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, Üye’nin firma bilgileri veya ilan içeriği ile ilgili 3. Kişi talepleri olması halinde tüm bu taleplerin muhatabının kendisi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

4.3. Üye, madde satın aldığı paketlerde belirtilen her bir çalışan iş ilanını ancak bir pozisyon için kullanabilir. Bir ilan altında birden fazla pozisyon yayımlandığı takdirde Bodrum CV bu ilanları yayından kaldırma hakkına sahiptir.

  

4.4. Üye tarafından yayımlanan çalışan iş ilanları, işbu Sözleşme süresi içinde kalmak kaydıyla, ilanın aktif hale getirilmesinden itibaren 30 gündür. Bu süre ilanın yayımlandığı ilk gün başlar ve kesintisiz bir şekilde devam eder. Üye ilanı yayımdan kaldırsa veya pasif hale getirse dahi bu süre işlemeye devam eder. İlan süresinin son günü Sözleşme süresini aştığı takdirde ilan, Sözleşme süresi sonunda kendiliğinden kapanır ve yayımdan kalkar. 

 

Üye, çalışan iş ilanında yer alan ilan bilgileri, ilanda belirtilen pozisyon değiştirilmeksizin, ilanın yayınlanmasından itibaren 1 hafta içerisinde düzeltilebilir.

 

4.5. Üye’ye ait firma bilgileri (profil)  ve logo, Üye’nin çalışan iş ilanları sayfasında yayınlayacağı ilanlarda kendiliğinden yer alacaktır. Profil ve logo işbu Sözleşme’nin imzalanmasını takiben 3 iş günü içinde Bodrum CV tarafından platforma yerleştirilecektir. Metin olarak Üye tarafından oluşturulacak firma profili 1000 karakter Boyutundan büyük olamaz ve resim içeremez. Logo ise 400*400 piksel şeklinde yayımlanacak olup varsa Üye’ye ait internet sitesi adresi de Üye’nin firma profilinin olduğu sayfaya link olarak eklenebilir. 

 

4.6. Üye, yayımlayacağı çalışan iş ilanında sadece istihdam ihtiyacını duyurabilir. Üye, ilanlarda kendisinin ve/veya başka kişi veya kurumların reklam veya pazarlamasını yapamaz, benzeri faaliyetlerde bulunamaz.  Aksi halde Bodrum CV tarafından, Üye’nin Bodrum CV’de tanımlı olan (veya bu Sözleşme’de yazılı olan) e-posta adresine uyarı gönderilir. Bu uyarının gönderilmesinden itibaren 24 saat içerisinde ilan düzeltilmez veya kaldırılmaz ise Bodrum CV işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız feshedebilir. Böyle bir durumda Üye Bodrum CV’den ücret iadesi, tazminat veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talebinde bulunamaz. 

 

4.7. Bodrum CV platformunda (internet sitesinde) yayınlanan bilgiler herkese açıktır. Bu bilgilerin kopyalanması, kullanılması, çoğaltılması veya dağıtılması durumunda Bodrum CV’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

  1. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 

 

5.1. Sözleşmenin 3.5 Maddesine istinaden https://bodrumcv.com/plan linkinde belirtilen hizmetler için Üye tarafından Bodrum CV’ye ödenecek bedel yine https://bodrumcv.com/plan linkinde belirtilmiştir. Üye bu bedeli Sözleşme’nin imza tarihinde aşağıda bilgileri verilen banka hesabına havale yolu ile peşin olarak ödeyecektir. 

 

Hesap Adı Bodrum Cv İstimdam Bürosu A.Ş

QNB Fınasbank Bodrum Şubesi   

IBAN TR15 0011 1000 0000 0096 4239 61

 

Yapılan ödemenin açıklama kısmına seçilen paketin hangisi olduğunun yazılması zorunludur. Bu bedele ilişkin fatura, yukarıda 1. Maddede belirtilen bilgilere istinaden Bodrum CV tarafından düzenlenerek Üye’ye iletilecektir. Üye e-fatura uygulamasına kayıtlı değilse, kendisine aşağıda belirtilen e–posta adresine e-arşiv uygulaması kapsamında bir fatura düzenlenecektir. Söz konusu fatura Üye’nin talebi ile e-fatura format ve standardı kullanılarak ve faturanın basılabilir görüntüsü eklenerek elektronik ortamda mükellefe iletilecektir. Bu kapsamda ayrıca kağıt fatura gönderilmeyecektir. Müşteri işbu Sözleşme’yi imza altına alarak, söz konusu e-arşiv faturasının elektronik ortamda kendisine iletilmesini talep ve beyan etmektedir. 

 

Üye’nin E-Arşiv kapsamında fatura gönderilecek e-posta adresi:…………………………..

 

5.2. Üye’nin yukarıda belirtilen tarihte ödemeyi yapmaması halinde Üye herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş kabul edilir. Bu durumda Bodrum CV bu Sözleşme ile Üye’ye sağlanacağı belirtilen hizmetleri vermez, verilmeye başlanmış olsa dahi derhal durdurur.  Üye’nin ödeme tarihinden sonraki bir tarihte ödeme yapması halinde Sözleşme bedeline % 2 aylık gecikme faizi uygulanacak ve ödeme gerçekleştirildikten sonra hizmetler kullanıma açılacaktır. 

 

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 

6.1. İşbu Sözleşme imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, bu tarihten itibaren 365 gün  sonunda kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme’nin geçerli olduğu süre içinde Üye’nin madde 3.5’te belirtilen çalışan iş ilanı hakkı veya özgeçmiş inceleme hakkı dolsa da diğer hizmetlerden Sözleşme sona erene kadar yararlanabilecektir. 

 

6.2. Üye işbu Sözleşme’yi süresi sona ermeden önce tek taraflı olarak feshetttiği takdirde herhangi bir ücret iadesi talep edemez. 

 

6.3. Bodrum CV, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde kendisine bir uyarı gönderecektir. Uyarının gönderilmesinden sonra 3 iş günü içinde aykırılığın giderilmemesi halinde Bodrum CV Sözleşme’yi tazminatsız olarak derhal ve tek taraflı feshedebilir. Böyle bir fesih halinde Üye, Bodrum CV’den bedel iadesi, tazminat veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talebinde bulunamaz, Üye bu hususu peşinen kabul etmiştir. 

 

 

 

 

  1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

7.1. Madde 4.1.’de belirtilen şifrelerin tahsis edileceği Üye yetkilileri, bu şifrelerin ve Sözleşme fiyatının gizliliğini korumakla sorumludurlar. 

 

7.2 Üye’nin, Bodrum CV platformu üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, vs) iletişim kurması durumu Sözleşme gizliliği ihlali anlamına gelir ve Sözleşme’ye aykırılık hali oluşturur . Adli veya idari mercilerin talepleri doğrultusunda bilgilerin bu makamlarla paylaşılması, işbu gizlilik yükümlülüğünün istisnası olup, böyle bir durumda Üye, Bodrum CV’yi mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirmekle yükümlüdür.  

 

7.3. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye, adayların paylaşım tercihleri doğrultusunda, adaylara ilişkin kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. Üye, kendisine Bodrum CV aracılığı ile iş başvurusu yapan kişilerin ve/veya aday veri tabanı incelemesi sonucu ulaştığı kişilerin kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini sadece işbu sözleşme kapsamında, istihdam amaçlı kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

7.4. Üye, Bodrum CV aracılığıyla elde ettiği aday kişisel verilerine ilişkin Bodrum CV ile müştereken sorumlu olduğunu kabul eder. Üye Bodrum CV aracılığıyla elde ettiği kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranacağını; kendisine aktarılan ve/veya Bodrum CV aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu; Sözleşme sona erdikten sonra işlenmiş veri varsa bunları derhal ortadan kaldırmayı ve hiçbir şekilde kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

7.5. Üye, Bodrum CV üzerinden elde ederek işlediği kişisel verilerle ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile  ilgili,  mevzuat kapsamında alınması gereken her türlü izni bizzat alacağını; aydınlatma yükümlülüğünü bizzat yerine getireceğini; veri sahiplerinden alınması gereken izinleri alırken veri sorumlusunun artık kendisi olduğunu açıkça belirteceğini; ilgili kişilerden izin alınmaması/alınamaması durumunda kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlemesi, kullanması ve/veya transfer etmesi halinde veri sorumlusu olarak tüm yükümlülüğün kendisinde olduğunu; veri sahiplerden gelecek Kanun kapsamındaki talepleri yasal süresi içinde yanıtlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

7.6. Üye’nin işbu madde hükümlerine, Kanun’a ve ilgili mevzuata aykırı davranması dolayısıyla ya da Üye’den, Üye’nin iş ortaklarından ya da Üye’nin kendisi ile paylaşılan kişisel verileri aktardığı 3. Kişi ve/veya kurumlardan kaynaklanan sebeplerle Bodrum CV’nin hukuki, idari ve cezai yaptırımlar nedeni ile ödeme yapmak zorunda kalması ve herhangi bir maddi/manevi zarara uğraması durumunda, zarar, zarar tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ve tüm ferileri ile birlikte ÜYE tarafından Bodrum CV’nin ilk yazılı talebine istinaden, nakden ve defaten ödenecektir. İşbu madde de belirtilen durumların gerçekleşmesi ayrıca Bodrum CV bakımından Sözleşme’nin süresinden önce tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilmesi için haklı sebep teşkil edecek olup Bodrum CV, bu hakkını kullanmak konusunda serbest ve yetkili olacaktır.

 

 

 

 

 

8. DİĞER HÜKÜMLER 

8.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir veya temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’den doğan haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandıramaz. 

 

8.2. Üye, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince danışmanlık hizmeti veren bir firma olduğu takdirde, yine aynı kanunlar çerçevesinde İşkur tarafından verilen “Özel İstihdam Bürosu” belgesinin bir örneğini Bodrum CV’ye ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi  durumunda Bodrum CV verdiği hizmeti derhal durduracaktır.  

 

Üye yurtdışında istihdam etmek üzere ilan verecekse, veya Üye yurtdışında faaliyet gösteren bir firma ise, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini Bodrum CV’ye ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi  durumunda Bodrum CV verdiği hizmeti derhal durduracaktır. Böyle bir durumda Bodrum CV tarafından Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

Üye yukarıda belirtilen yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Bodrum CV’nin bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Bodrum CV  tarafından bu nedenle idari para cezası, ve sair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Bodrum CV’nin Üye’ye rücu hakkı olup, Üye ilk yazılı talepte Bodrum CV’ye derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. 

 

8.3. Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri  olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın  tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.

 

8.4. Taraflar işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

 

8.5. Bu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi ve harçların tamamı Üye tarafından ödenecektir. 

 

8.6. İşbu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

1. Üye şirket faaliyet belgesi

2. Üye şirket ticaret sicil gazetesi kuruluş belgesi

3. Üye şirket imza sirküleri

4. Üye şirket vergi levhası

5. Vekil imzalayacaksa vekaletname

 

8 (sekiz) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, taraflarca ……………. tarihinde imzalanarak akdedilmiştir. 

Bodrum CV ÜYE